ניהול קרנות

אינווסט 360 מנהלת השקעות חיצונית בשלוש קרנות נאמנות (מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ):

אינווסטור360 (4D) מניות חו"ל

מספר הקרן: 5135801
סוג ני"ע: קרן פתוחה

אינווסטור360 (4D) גמישה

מספר הקרן: 5136262
סוג ני"ע: קרן פתוחה

אינווסטור360 (4B) מניות ערך ישראל

מספר הקרן: 5135793
סוג ני"ע: קרן פתוחה

(4D) – עד 120% חשיפה למניות ולמט"ח בערך מוחלט
(4B) – עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט, עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?