מדיניות פרטיות

מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

באינווסטור 360 מתייחסים לשמירת פרטיות הלקוחות כערך עליון ומבינים כי הפרטיות חשובה ללקוחות המבקרים באתר זה. מסמך זה מתאר את מדיניות אבטחת המידע ושמירת הפרטיות בה אנו נוהגים ומאמינים.

מידע סטטיסטי והשימוש בו
באתר האינטרנט של אינווסטור 360 נאסף  מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי על המבקרים באתר מיועד לצרכי עיבוד סטטיסטי ושיפור השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. המידע האמור נאסף באופן אנונימי כך שלא ניתן לשייך אותו לזהות של הלקוח.

הרשמה לרשימות התפוצה של אינווסטור 360

באתר קיימות מספר אופציות להירשם לרשימות התפוצה השונות של החברה. במעמד ההרשמה מאשר הנרשם לחברה לדוור אותו לכתובת האי מייל אותה מסר, ולשלוח אליו עדכונים שונים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה  וכן חומרים שיווקיים. החברה מתחייבת להגן על פרטי הנרשם,  ולעולם לא תעשה בו שימוש לרעה, כגון מסירת הפרטים לגורם חיצוני בתמורה או שלא בתמורה, שליחת הודעות שאינן קשורות לפעילות החברה ולתחום עיסוקה וכ"ב. ההרשמה לרשימות התפוצה הינה וולונטרית,  ועל אחריות הנרשם בלבד.

הגנה וסודיות על מידע אישי

על אף האמור לעיל, העולם המודרני והטכנולוגיה המתפתחת באופן מהיר מציבים, מעבר ליתרונות הגלומים בהתפתחות זו, גם לא מעט סכנות וסיכונים, בדגש על פרטיותו של האזרח והגנה על שלמות המידע אודותיו. אינווסטור 360 משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשמירה והגנה על פרטיות לקוחותיה, וזאת, בין היתר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובאמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.

באינווסטור 360 עושים מאמצים רבים באופן שוטף בהתפתחויות בעולם טכנולוגיות המידע ואבטחת המידע, מתוך מגמה לספק ללקוחות את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני שימוש שלא כדין במידע. עם זאת, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר, הכוללים בין היתר: מתקפות סייבר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, יישומי תוכנה, חשיפה ו/או גילוי מידע מתוך מאגרי מידע לצד ג', התחזות, טעויות, תקלות, השבתה, גילוי ו/או שינוי מידע ע"י מי שאינו מורשה לכך ויוצב'. אינווסטור 360 ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי המניות ו/או עובדיה ו/או נושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם למשתמש בגין ו/או בקשר עם השימוש באתר.

שימוש באמצעי זיהוי וגישה לאתר

אופן ההזדהות של המשתמש באתר ו/או אמצעי האבטחה שיימסרו למשתמש לצורך כניסה לאתר ולקבלת המידע הינם אישיים וסודיים והמשתמש מתחייב לשמור עליהם בסודיות ולא להעבירם לידיעתו או לשימושו של צד שלישי כלשהו.

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט

לקוחות של ארגונים פיננסיים הינם יעד לתרמיות וניסיונות הונאה של גורמים זדוניים המנסים לאסוף פרטים רגישים לצורך גישה לא מורשית לחשבונות שלהם או לצורך גניבת מידע רגיש כגון מספרי כרטיסי אשראי.

לדוגמא איסוף של פרטים רגישים, בין השאר, על ידי שליחת דואר אלקטרוני למספר גדול של אנשים, בתקווה שכמה מהם באמת לקוחות של אותו ארגון, העשויים לספק את הפרטים. לרוב תצורת הודעת דוא"ל תהיה דומה להודעה לגיטימית המגיעה מהארגון משום שהן כוללות לוגו של הארגון, ניסוח משפטים מעוררי אמון, ניסוח משפטים הקוראים בדחיפות להחלפת סיסמה או הזנת מידע רגיש אחר וכדומה.

המלצות לגלישה טובה יותר מתוך הבית

  1. לוודא התקנה של תוכנת אנטי וירוס במחשב ו / או במכשיר הנייד , המתעדכנת באופן קבוע על האיומים החדשים.
  2. שימוש בתוכנות נוספות, כגון – FireWall ,Anti Spyware, המונעות כניסה ופעולה של תוכנות "רוגלה" שונות, העלולות לאסוף מידע על המחשב ממנו מתבצעת גישה לאתר.
  3. שמירת הקבצים במחשב בתיקייה נפרדת , המוגנת באמצעות תוכנת הצפנה או לחלופין קביעת סיסמא המגינה על כל קובץ מפני פתיחה ע"י מי שאינו מורשה.

פנייה לאינווסטור 360

ככל שקיימים פרטים או נתונים שגויים אודותיך באתר, ו/או ידוע לך על מקרה של פגיעה בפרטיות של אדם ו/או אם הנך מעוניין להסיר את שמך מרשימות התפוצה של החברה, הנך מוזמן ליצור עימנו קשר ב- 072-3345389, או בכתובת המייל: [email protected]

במידה ומתעורר חשד כי בוצעה פעולה בלתי חוקית או ניסיון כלשהו לבצע פעולה כלשהיא, העלולה להוות פגיעה בפרטיות או במנגנון ההזדהות כפי שתואר לעיל נודה על עדכוננו בדבר ונדאג למענה בהקדם האפשרי.

כללי

אינווסטור 360 שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב במועד פרסומם. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?