פינת הנדל"ן – ינואר 2019

עומר רבינוביץ' מנכ"ל אינווסטור 360 בסקירה חודשית והפעם מצב שוק ההון הישראלי והאמריקאי

הדו"ח השנתי של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל עסק, בין השאר, בעליית מחירי הדירות בישראל והשפעת עלייה זו על יכולתם של משקי בית לרכוש דיור במדינה.סקירות חודשיות