מהי ההגדרה של משקיע כשיר בישראל?

בין אם זה בענף הנדל"ן, בשוק ההון, בבורסה או במיזמים מיוחדים - פרסומים רבים בעולם ההשקעות – מזכירים ומדגישים את המושג "משקיע כשיר". מי הם אותם לקוחות כשירים, מה מכניס אותם להגדרה זו, ומהם מבחני הכניסה לקטגוריה המיוחדת הזו, ריכזנו את התשובות לשאלות אלו, כאן במדריך

באופן עקרוני, ההגדרה של 'משקיע כשיר' נוצרה על מנת להבחין בין משקיעים רגילים שהם בעלי הבנה סבירה בשוק ההון, לבין משקיעים בעל הון ומומחיות בהשקעות. בהמשך לתפיסה זו, הוחלט כי משקיע כשיר יקבל גישה להשקעות אלטרנטיביות והזדמנויות השקעה רחבות ובעלות יחס סיכוי-סיכון גבוה יותר מאלה אליהן נחשף ציבור המשקיעים הכללי.

בסוף חודש מרץ 2016 נכנס לתוקף תיקון לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-0621 ("חוק ניירות ערך"), המשנה את
הגדרת "משקיע כשיר" המצויה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ("התוספת"). התיקון האמור מרחיב
בהיבטים מסוימים את הפטור מהחובה לפרסם תשקיף, בהקשרן של הצעות ניירות ערך ליחידים העומדים בהגדרה החדשה. הרשות לניירות ערך קבעה שלושה קריטריונים נפרדים לסיווג משקיעים כשירים. כדי לקבל מעמד של משקיע כשיר תידרשו להוכיח עמידה באחד (לפחות) מתוך הקריטריונים הבאים:

1. הון עצמי – בעלות על נכסים נזילים שערכם כ- 8.1 מיליון ש"ח לפחות: מזומנים, פיקדונות, ונכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וני"ע הנסחרים בבורסה.

2. היקף הכנסה שנתי – סכום ההכנסה שלכם בשנתיים האחרונות (כל אחת בנפרד) נדרש לעלות על סך
של -1.2 מיליון ש"ח לשנה, או – גובה ההכנסות של התא המשפחתי עלה על כ-1.8 מיליון ש"ח.

3. שילוב של הון עצמי והכנסה שנתית – השווי הכולל של הנכסים הנזילים אשר בבעלותכם צריך לעלות על כ-5 מיליון ש"ח, וכן גובה ההכנסות שלכם בשנתיים שחלפו עולה על כ-607,000 ש"ח לשנה, או שההכנסה של התא המשפחתי כולו עולה על כ-910,000 ש"ח לשנה בשנתיים האחרונות. הסכומים מעודכנים בכל 3 שנים עם במקביל לשינויים במדד המחירים לצרכן.

המבחנים החדשים הללו מחליפים מבחן מחמיר יותר, אשר דרש עמידה בשניים מתוך שלושה תנאים:

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?
צברת נכסים, התקדמת, עשית דרך. עכשיו הגיע הזמן לעלות עוד שלב.
כל מה שצריך לעשות זה להשאיר פרטים לשיחה ראשונית ללא עלות וללא מחוייבות עם חבר צוות בכיר

  1 – "מבחן שווי נכסים" היה גבוה יותר ודרש 12 מיליון ש"ח בנכסים נזילים (לעומת 8 מיליון ש"ח כמבחן עצמאי לאחר התיקון או 5 מיליון ש"ח בתוספת הכנסה שנתית מסוימת כמבחן חלופי.

  2 – "מבחן המומחיות" היה מבחן איכותי שדרש מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון ולא היה מוגדר בצורה מפורשת

  3 – "מבחן העסקאות" כלל רף ביצוע עסקאות גבוה לכל מי שהינו אדם פרטי ולא פעיל בתחום שוק ההון. כאמור, שני המבחנים האחרונים נמחקו מהתוספת והוחלפו במבחנים המפורטים לעיל.

  הדרך הרביעית
  גם אם אינכם עונים על אף אחת מההגדרות של משקיע כשיר, אבל מעוניינים להצטרף להשקעה הפתוחה רק למשקיעים כשירים, ייתכן ותוכלו להשקיע בה. חוק ניירות ערך מאפשר לחברות לפתוח השקעות המיועדות למשקיעים כשירים גם ל- 35 משקיעים רגילים בשנה. במידה והצלחתם להצטרף להשקעה כזו, אנחנו מאוד ממליצים להתייעץ עם מומחה השקעות, להבין עלויות, סיכונים ותחזית לרווחים, ולהיות ערים לכלל ההיבטים של ההשקעה, לפני שאתם מקבלים החלטה.

  שלב ההוכחות

  על מנת לזכות בסיווג של משקיע כשיר, תתבקשו להוכיח כי יש לכם את ההון או המומחיות הנדרשים. בשלב הראשון תמלאו טופס 'משקיע כשיר' ("הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר") בו תצהירו על ההון שלכם. לאחר שחתמתם על הצהרה, תוכלו לקבל מידע על השקעות המיועדות למשקיעים מתוחכמים.

  אבל, לפני שתוכלו להיחשף להשקעה בפועל, תידרשו לאמת את ההצהרה באמצעות מסמכים המעידים על הון ועל הכנסות, כגון: אישורים מהבנק או בית ההשקעות בו מחזיק המצהיר ניירות ערך, טופס 106 על משכורת שנתית, אישורים מקרנות בהן אתם מחזיקים חשבון וכן הלאה. לאחר מכן, עורך הדין, יועץ השקעות או רואה החשבון שלכם יאמתו את המסמכים שתציגו בפניהם, לצד הצהרת 'משקיע כשיר'. טופס האימות מעו"ד או רו"ח יפרט גם כיצד הם בדקו ואימתו את ההצהרה.

  בנוסף, לפני ההצטרפות לעסקה, משקיע כשיר צריך נדרש לתת הסכמה בכתב לכך שהיחס אליו יהיה כאל משקיע כשיר וכי הוא מודע למשמעויות ולהשלכות של מעמד זה. את ההסכמה בכתב יש לחדש כל שנה. הסיבה לכך היא כי רשות ניירות ערך והחוק בישראל, מעניקים לכם כמשקיעים כשירים הגנה חלקית בלבד, ולכן חשוב שיהיה מודע למשמעות ולאחריות הנלוות להיותו כזה.

  האם כדאי להיחשב משקיע כשיר?

  לשאלה הזאת כמובן אין תשובה מדעית, אבל אפשר לומר בביטחון כי משקיעים כשירים נהנים ממספר יתרונות 'תחרותיים'. למשל, משקיע כשיר רשאי לערוך השקעות 'עמוקות' בשלבים מוקדמים של עסקאות, להשקיע בנכסים שאינם נסחרים בשוק ההון או בבורסות, להשקיע בנכסים ללא תשקיף ונכסים אלטרנטיביים אחרים. זו הדרך להכיר ולהיחשף להשקעות שאינן פתוחות לקהל הרחב, בתנאים ייחודיים.

  חשוב לומר, גם במידה שאתם בעלי הון בהיקף הדרוש על מנת להיות מסווגים כמשקיעים כשירים, אבל אין לכם את המומחיות המתחייבת, או את הזמן הנדרש לאיתור השקעות אלטרנטיביות מבטיחות וניהולן, אתם עדיין יכולים ליהנות מהיתרונות השמורים למשקיעים כשירים.

  בישראל פועלים כיום מספר גדול של בתי השקעות המתמחים באיתור וביצירת השקעות אלטרנטיביות וניהולן למענכם, חלק מבתי ההשקעות פועלים באמצעות הקמה או רכישה של קרנות השקעה אלטרנטיביות וחלק פועלים בשיטות אחרות.

  מגוון אפיקי ההשקעה אשר נפתחים בפניכם מאפשר כמעט לכל אחד, למצוא את הזדמנויות ואפיקי השקעה שיתאימו לו. ולאחר שתמצאו את השקעה אלטרנטיבית מבטיחה, תוכלו לעקוב אחרי התשואות ולהישאר עם אצבע על דופק ההשקעה.

  במסגרת ערוץ הכשירים של אינווסטור 360 אנחנו חושפים השקעות ייחודיות ובלעדיות הפתוחות אך ורק לכשירים – לחץ להצטרפות וקבלת גישה לתכנים בלעדיים עוד היום >>