מדריך הזדמנויות השקעה אלטרנטיביות למשקיעים כשירים

לצד מגוון אפשרויות השקעה הפתוחות בפני הציבור, בשוק ההון, באמצעות קרנות נאמנות, נדל"ן ומכשירים פיננסיים אחרים - נמצא עולם שלם של אפשרויות השקעה הנגישות רק לאנשים העונים על ההגדרה של משקיע כשיר. הגדרה זו מעוגנת בחוק ופותחת שער להשקעות במוצרים פיננסיים ייחודיים, פעמים רבות בשלבים ראשוניים של יוזמות עסקיות. במאמר הנוכחי נרחיב את ההסבר על הזדמנויות השקעה ייחודיות הנפתחות בפניכם, מרגע שאתם כאלה

משקיע כשיר הינו משקיע יחיד או תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד אשר מתקיימים בו אחד מהתנאים שלהלן:

• השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש”ח.
• גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון ש”ח, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון ש”ח.
• השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש”ח וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 600 אלף ש”ח, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 900 אלף ש”ח.

“נכסים נזילים” משמעותם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
“נכסים פיננסיים” – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות,מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.
“תא משפחתי” משמעותו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

הגנה על תיק הנכסים באמצעות השקעה באפיקים אלטרנטיביים

כמשקיעים כשירים תחשפו להצעות כמו הנפקות פרטיות, יוזמות עסקיות חדשות, מניות במחירים מיוחדים, גיוסי הון, השקעות נדל"ן שאינן פתוחות בפני הציבור הרחב.

מומחי השקעות רבים רואים בהשקעות אלטרנטיביות ובהשקעות אקסקלוסיביות אחרות דרך להתמודד עם התנודות בשוק ההון, ולהגן על ההשקעות מפני הפסדים, מכיוון שהשקעות אלה אינן חלק משוק ההון, התנודות בו בדרך כלל אינן משפיעות עליהן, או שחולפת תקופה עד שהשפעתו מגיעה אליהן. התוצאה היא שכאשר בשוק ההון נרשמות ירידות, השקעות אלה יכולות לשמור על ערכן ואף לעלות. לדוגמא, בשנים האחרונות רואים שגם כאשר הבורסה נופלת, מחירי הנדל"ן ממשיכים לעלות, לפחות במשך זמן מה.

עוד יתרון של השקעות אלטרנטיביות נובע מכך שרישום הרווחים וההפסדים בהשקעות מן הסוג הזה, מבוצע באופן תקופתי. התוצאה המתקבלת היא תנודה איטית יותר בין רווח והפסד. גם כאשר מדובר בהשקעה עם מתאם גבוה לתנודות של שוק ההון, ההשפעה תראה רק לאחר זמן מה ולא מיידית. היתרון הזה הופך למשמעותי בעיקר כאשר שוק ההון רושם תיקונים חדים, ואז ההשקעות האלטרנטיביות משמשות כמשקל נגד ומייצבות את תיק הנכסים שלכם.

החיסרון המרכזי של השקעות אלטרנטיביות טמון בכך שהן לא סחירות ולא נזילות – קשה לממש אותן מיידית לפי צורך ואם מתעקשים על כך עלולים לספוג הפסדים. עם זאת, אם אתם משקיעים כשירים בעלי סבלנות והון נזיל זמין ממקור אחר, תוכלו ליהנות מהתשואות והרווחים.

מה זה בעצם תשקיף ומדוע הוא הכרחי להנפקה של חברה

חברות אשר מחפשות משקיעים צריכות לעמוד בחובות מסוימים כמו פרסום תשקיף מפורט ומספר כללים אחרים. עם זאת, חלק מכללים אלה לא יחולו עליכם כמשקיעים כשירים, מתוך הנחה שאתם בעלי מספיק ידע והון כך שתוכלו להבין את משמעותם של סיכונים יוצאי דופן. דוגמא טובה לכך היא חובת פרסום תשקיף, אלא אם מדובר במשקיע כשיר.

תשקיף הוא מסמך משפטי שמפרסם תאגיד המעוניין לגייס כספים מהציבור הרחב . תשקיף שפורסם צריך לקבל את היתר הרשות לני"ע שאחראית על שמירת האינטרסים של ציבור המשקיעים – כלומר שלכם.
רק לאחר שהתשקיף נבדק על ידי הרשות הוא יוצג לציבור הרחב, וזאת בשונה מהצעות ההשקעה המוכרות בהן מציגה קרן ההשקעה את כלל המידע ישירות בפני המשקיעים.

השקעות אלטרנטיביות ללא תשקיף (השקעות לא מפוקחות)

משקיע כשיר יכול לרכוש ניירות ערך או לבצע השקעות אחרות עוד בטרם הוצג תשקיף לציבור (וכך גם 35 משקיעים רגילים בתקופה של 12 חודשים). למעשה, הפטור הוא מכשיר המאזן בין הצורך של חברות בתחילת הדרך לגייס הון, לבין הצורך להגן על הציבור מסיכון גבוה להפסיד את כספו. הפטור ניתן למשקיעים מתוחכמים שיכולים להעריך את סיכויי וסיכוני ההצלחה של החברה גם ללא תשקיף ויודעים לערוך חישובי רווח והפסד שימנעו מהם נזק קריטי גם אם ההשקעה כושלת.

מצד שני, באמצעות תשקיף, רשות ניירות ערך מגנה על המשקיע הרגיל אשר עלול להתפתות לעסקאות מסוכנות ולהפסיד את כל חסכונותיו. למרבה הצער, ההגנה הזאת נדרשת מאחר והיו מקרים בעבר בהם קרנות וחברות מתחו את גבולות הגדרת 35 משקיעים רגילים בשנה, והצליחו בדרכים שונות לצרף יותר משקיעים מהמותר. כיום, הרשות ניירות ערך מפעילה אכיפה תקיפה כדי למנוע מקרים כאלה וקשה למצוא חברות וקרנות אשר מוכנות להסתכן בחקירות ואישומים פליליים.

סיכוי מול סיכון בהשקעות ללא תשקיף

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?
צברת נכסים, התקדמת, עשית דרך. עכשיו הגיע הזמן לעלות עוד שלב.
כל מה שצריך לעשות זה להשאיר פרטים לשיחה ראשונית ללא עלות וללא מחוייבות עם חבר צוות בכיר

  לסיכון בהשקעה בשלב ראשוני נלווה סיכוי ממשי להשיג תשואות גבוהות. משקיע כשיר נהנה מחופש לא רק במישור הפיננסי אלא מהיכולת לגבש הסכמים וחוזים ייחודיים, לבחון לעומק את הגוף נשוא ההשקעה, לנהל משא ומתן מעמדה נוחה בה אין לו כמעט מתחרים, וכך למקסם את ההשקעה.

  בנוסף, משקיעים כשירים מקבלים את הנתונים לגבי ההשקעה ובמקרים רבים, יכולים לנהל מו"מ נפרד על התנאים, ללא קשר לשאר המשקיעים. זה המקום בו ההבנה והמומחיות של משקיע כשיר באות לידי ביטוי.

  פטור מבירור צרכי משקיע כשיר

  חוק הייעוץ מחייב את כל מי שמעניק ייעוץ השקעות לברר מהם צרכי הלקוח ומטרותיו ולהתאים לו את ההשקעה שתענה על צרכיו. היועץ יבדוק מהו מצבו הפיננסי של הלקוח, נכסיו, חסכונותיו והשקעותיו, למה ההשקעה נועדה, תקופת ההשקעה הצפויה וכל שאר הפרטים לפיהם יוכל להעריך האם ההשקעה תתאים למשקיע.

  כל זה תקף למשקיעים רגילים. לעומת זאת, בהתאם להגדרת חוק הייעוץ, משקיעים כשירים אינם חייבים לעבור בירור צרכים. בהתאם, יועץ השקעות או מי שמציג את ההשקעה בפני משקיע כשיר פטור מבירור צרכי המשקיע, וחובות נוספים המוגדרים בחוק ולא חלים במקרה של משקיע כשיר, כגון: חוזה בכתב, חובת גילוי כשקיים סיכון מיוחד ועוד.
  עם זאת, גם משקיע כשיר יכול לערוך בירור לפני שישקיע, וצרכיו ודרישותיו יכולים להכתיב את האסטרטגיה ורמת הסיכון, ואת היקף והשתלבות ההשקעה במגוון הנכסים וההשקעות שלו. ערכו של שאלון בירור צרכים מיטיב עם תהליך ההשקעה כולו, ודאי כאשר גופים פרטיים מייסדים שיתוף פעולה הנשען על הבנה עמוקה של הלקוח והצעת ההזדמנויות העדיפות ביותר עבורו.

  השקעות אלטרנטיביות – אפשרויות השקעה ייחודיות למשקיע כשיר

  השקעה אלטרנטיבית הינה מושג כללי המתייחס למכשירים פיננסיים אלטרנטיביים, כמו למשל, קרנות השקעה בנדל"ן, קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות ועוד. שתי חלופות אטרקטיביות במיוחד הן קרנות פרייבט אקוויטי והשקעה בנדל"ן מניב. ​

  בין סוגי ההשקעות האלטרנטיביות אפשר למצוא:

  השקעה בסחורה פיזית כמו זהב, נפט, מזון, חפצי אמנות ושלל מוצרים אחרים.

  מתן הלוואות ואשראי. החל באשראי צרכני והשתתפות בהלוואות חברתיות (הלוואות p2p) דוגמת בלנדר, ודומיו, דרך אשראי עסקי והלוואות לנדל"ן.

  השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל – נדל"ן מסחרי או פרטי. מדובר במגוון השקעות שונות המבטיחות סוגים שונים של תשואה: הכנסה מדמי שכירות, הכנסה מהשבחת נכסים ומכירתם, הכנסה מבניית נכס ומכירתו, הכנסה מניהול נכסים וכו'. בנוסף, ישנן חברות הפונות לשוק נדל"ן ייעודי כמו דיור מוגן, שכירות קצרת מועד וכד'. ברוב המקרים מדובר בהשקעות שאינן סחירות, ואשר אינן תחת פיקוח רשות ניירות ערך.

  קרנות השקעה אלטרנטיביות. כיום בתי השקעות רבים מנצלים את הידע הרב שרכשו ופותחים גופים המיועדים לאיתור השקעות אלטרנטיביות, לעתים קרובות בתחומים עסקיים שונים ומגוונים כמו ניהול בתי אבות, מעונות סטודנטים, אשראי צרכני, חוב פרטי, ואפילו קרנות המשקיעות בסדרות ובסרטים. גופים אלה מנהלים בעצמם (או באמצעות גוף חיצוני שנבדק) את ההשקעה האלטרנטיבית וכל שנותר למשקיע הכשיר הוא להשקיע דרכן את כספו לאחר שווידא את אמיתות ההצהרות ואת רמת הסיכון.

  קרנות העוסקות בהשקעות אלטרנטיביות: קרן הון סיכון (VC) – קרן המתמחה באיתור חברות מבטיחות, בדרך כלל חברות סטארט-אפ ומפזרת ביניהן את ההון המיועד להשקעה. הכסף מגיע ממשקיעים מוסדיים או פרטיים (כמו משקיעים כשירים). בסיום תקופת ההשקעה, כאשר החברה בה השקיעו נמכרת, מקבלת הקרן חלק מהרווח והוא מתחלק בין מנהליה ובין המשקיעים.

   

  קרן השקעה (PE): קרן השקעה היא גוף המאתר השקעות התואמות את מדיניות הקרן. לעתים קרובות הקרן תבחר להשקיע בחברות בעלות פוטנציאל לאקזיט. כאלה שכבר עברו את שלב ההשקעה הראשוני והן מחזיקות מוצר מוכח ותכנית עסקית ברורה. את ההון הדרוש להשקעה, הקרנות מגייסות באמצעות משקיעים מוסדיים ופרטיים (כמו משקיעים כשירים), המתחייבים להעביר כסף לקרן, כאשר בתמורה הם נחשבים לשותפים מוגבלים בקרן.

  קרן גידור: קרן המתחייבת להשיג תשואה למשקיעים גם בתנאי שוק יורד. לעתים קרובות נתוני הפעילות שלהם אינם שקופים ופתוחים לציבור. סף ההשקעה המינימלי בה גבוה, וקשה להעריך את הסיכון.

  אפיק השקעה אלטרנטיבי נוסף אשר זוכה לתשומת לב הולכת וגוברת הנו השקעה בחברות תשתית וחברות אנרגיה מתחדשת. בדרך כלל, מדובר בחשיפה באמצעות קרנות ייעודיות, ובמרבית המקרים, ההשקעות ממוקדות בארבעה תחומים: מתקני מים, שפכים ופסולת; תשתיות בתחום האנרגיה, החשמל והדלקים; תשתיות תחבורה, גשרים, נמלי ים ואוויר והסעות המונים, ופרויקטים של PPP – תשתית המוקמת בשת"פ בין המדינה למגזר הפרטי.

  בשורה התחתונה – גיוון של תיק הנכסים באמצעות השקעות הנגישות רק לפלח מסוים של משקיעים וכן בדיקה עמוקה של השקעות המוגדרות אלטרנטיביות, פורצים עבור משקיעים כשירים מסלולים יוצאי-דופן לפיזור ההשקעה – בתנאים הטובים ביותר בשוק. יחד עם זאת ישנן מספר פעולות שאנחנו ממליצים לכל משקיע כשיר לעשות לפני השקעה:

  – לבדוק ככל הניתן את הרקע והניסיון המקצועי של החברה, מנהליה ובעלי התפקידים בה, באמצעות אתר הרשות, בחיפוש כללי באינטרנט ורישומים מהימנים אחרים – רשם החברות, רשם השותפויות וכדומה.

  – להבין את מאפייני ההשקעה המוצעת, את רמת הסיכון שלה, ואת התאמתה עבורכם כמשקיעים.
  אם הפרטים שניתנו לכם מעורפלים, מי הם הגורמים מאחורי העסקה ומי הם המעורבים בביצוע ההשקעה, מה מטרותיה ויעדיה המדויקים והיכן יושקע הכסף בתקופות שונות. כמו כן, אם החברה טוענת בפניכם כי מדובר בפרטים "טכניים" או "מורכבים מדי" להבנה עבור משקיע שאינו מקצועי, ואם אתם מקבלים תשובות לא ענייניות לשאלות קונקרטיות – זהו סימן אזהרה.

  – להתייעץ. אם לאחר קבלת ההסברים אודות ההשקעה ואודות חברה הדברים אינם ברורים, כדאי לפנות ולהתייעץ בגורם מקצועי המתמחה בתחום השקעות מסוג זה – יועץ השקעות, עו"ד, רו"ח וכדומה.

  – לחשוב פעמיים. אתם בוודאי מכירים את חוק הכלים השלובים. ובכן, גם לשוק ההון יש כלל דומה:
  ככל שהסיכוי יותר, כך גם הסיכון יותר גדול. במילים אחרות, כל השקעה המציעה לכם פוטנציאל לתשואה גבוהה במיוחד, בהכרח גם חושפת את כספכם לסיכון גבוה במיוחד. היו מודעים לכך, הכניסו את המשוואה הזאת למערך השיקולים שלכם ושיקלו היטב, האם ההשקעה הזאת נכונה לכם.

  במסגרת ערוץ הכשירים של אינווסטור 360 אנחנו חושפים השקעות ייחודיות ובלעדיות הפתוחות אך ורק לכשירים – הצטרף וקבל גישה לתכנים עוד היום