שאלות ותשובות על מענק הפרישה שמחכה לכם

הכנה עצמית היא צעד מתחייב עבור מי שחותר לחיים נוחים בשנים הארוכות והטובות לאחר פרישה מעבודה. במאמר הבא תמצאו 13 שאלות ותשובות המסבירות את משמעותו של מענק הפרישה ואת הפעולות שניתן לבצע כדי למקסם את שורת הרווח בפנסיה שלכם

מענק פרישה הוא סך כל הסכומים המשולמים לכם בעת פרישה, בתנאי שהשלמתם תקופת עבודה של לפחות שנה. הסכומים האלו מפורטים בטופס 161 שאתם מקבלים מהמעסיק שלכם, כחלק מסיום קשרי 'עובד-מעביד' ביניכם. מענק פרישה יכול להיות משולם במקרה פיטורים, התפטרות ו/או פרישה לגמלאות ומעוגן בהסכם בין העובד למעסיק או בין ארגון עובדים למעסיק.

 

2. מהם חובות המעסיק כלפיכם בעניין פרישה?

לפי חוק פיצויי פיטורין, ניתוק יחסי 'עובד-מעביד' לתקופה של 6 חודשים ומעלה, מזכה בפיצויים
במקרה שאתם פוטרתם ע"י המעביד. המשמעות היא שכדי להיות זכאים לקבל את מענק הפרישה.
אינכם יכולים לחזור לאותו מקום עבודה במשך חצי שנה מיום העזיבה.

יש מצבים בהם רואים גם את בהתפטרות עובד כפיטורין לעניין חובת התשלום של המעסיק. כך לדוגמא – אישה יכולה להתפטר עד 9 חודשים לאחר הלידה וזה יחשב כפיטורין שחייבים בתשלום מענק פרישה.

 

3. כמה כסף המעסיק צריך לשלם בעת הפרישה?

כעקרון, המעסיק צריך לשלם משכורת של חודש על כל שנת עבודה. מענקי הפרישה מחושבים על בסיס השכר האחרון שאתם מקבלים לפני הפרישה.

 

4. מהם המרכיבים במענק הפרישה עליהם יש לשלם מס?

בישראל, אנחנו נדרשים לשלם מס על מענק פרישה באותו אופן שבו אנחנו משלמים מיסים על משכורת. יחד עם זאת, המדינה קבעה תקרה מסוימת שתהיה פטורה ממס. אבל לפני כן, אלו הם מרכיבי מענק הפרישה מבחינת רשויות המס:

פיצויי פיטורין או התפטרות – הסכום שנקבע בחוק, או כל סכום אחר שמחליט המעביד לשלם
לעובד בעת פרישתו. לצורך העניין, מס הכנסה אינו מבחין בין פיטורין להתפטרות. על כל תשלום המתקבל בפרישה צריך לשלם מס הכנסה.

מענק הסתגלותכספים שהמעסיק משלם לעובד, אשר נחלקים לשני סוגים: הסוג הראשון, שאינו נחשב כחלק ממענק הפרישה, הוא במקרה שהמעסיק והעובד מסכמים על פרישה מעבודה מבעוד מועד.
במצב כזה, העובד נחשב לעובד החברה ונהנה מכל מיני הטבות, עד יום פרישתו, כפי שסוכם. סוג זה נחשב לשכר וכאמור, אינו נחשב לחלק מתוך מענק הפרישה.

הסוג השני של מענק הסתגלות כן נחשב כחלק ממענק הפרישה: במקרה זה מסתיימים רשמית יחסי העובד והמעסיק, בעוד המעסיק מעוניין לעודד את העובד לפרוש, ומחליט לתת לו סכום חד-פעמי, שבהמשך העובד יצטרך לשלם עליו מס.

פדיון ימי מחלה – תשלום עבור אי-ניצול ימי מחלה הוא סכום שניתן לעובד עם פרישתו, אבל בעיקר בחברות גדולות או במוסדות ציבוריים. בארגונים אלה מציעים היקף ימי מחלה גבוה יותר ממה שמחייב החוק. המעסיק מעדיף שהעובדים יגיעו לעבודתם, ולכן נוהג לפצות אותו בפרישתם במידה ולא ניצלו את כל ימי מחלתם. זהו חלק בלתי נפרד ממענק הפרישה.

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?
צברת נכסים, התקדמת, עשית דרך. עכשיו הגיע הזמן לעלות עוד שלב.
כל מה שצריך לעשות זה להשאיר פרטים לשיחה ראשונית ללא עלות וללא מחוייבות עם חבר צוות בכיר

  מענק בגין שנים עודפות – מדובר במענק שניתן בדרך כלל לעובדים המחזיקים קרן פנסיה מקיפה ותיקה ולעובדי שירות המדינה הזכאים לפנסיה תקציבית. זאת מכיוון שבשני אפיקי החיסכון הנ"ל, לא ניתן לצבור מעבר ל 70%, ומקסימום צבירת חודשים הינו 420 חודשים, שהם 35 שנות חברות.

  המשמעות היא שבמידה ותעבדו יותר מאותן 35 שנה, למעשה עבדתם יותר מהדרוש לפנסיה. לכן, במקרה כזה, תקבלו פיצוי מענק בגין שנים עודפות. במסגרת המענק, הקרן תפצה אתכם ב- 6.25% עבור כל חודש של חברות מעבר לצבירת 70%. עבור שנה שלמה הקרן תפצה אתכם ב- 75% מהשכר הקובע שלכם לפנסיה.

  כל תשלום אחר המהווה חלק מפרישת העובד – למשל: מענק בגין אי-תחרות שהפך פופולרי לאחרונה: אם המעסיק מעוניין לשכנע אתכם לפרוש ולא לפתוח עסק מתחרה, הוא יכול להציע לכם מענק כזה. מאחר וזהו תשלום שדורש תשלום מס מלא, גם הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממענק הפרישה.

   

  5. האם פדיון ימי חופש נחשב חלק ממענק הפרישה?

  ובכן, לא. פדיון ימי חופש נחשב רכיב שכר רגיל ומשולם עליו מס כחלק מהמשכורת. ואולם, מס הכנסה מאפשר לכם לבצע פריסה גם על הרכיב הזה כדי לחסוך תשלומי מס.

   

  6. האם משולמים פיצויים על כל רכיבי המשכורת?

  על פי החוק הקיים, רכיבי שכר שאינם קבועים, כגון נסיעות ותשלומי בונוסים, אינם נכללים בחישוב פיצויים.

   

  7. כיצד ניתן לדעת מה יהיה סכום הפיצויים הסופי?

  כאמור, על מענק פרישה מגיע פטור ממס הכנסה. פטור זה מחושב לפי גובה השכר האחרון x מספר שנות העבודה. בשנת 2019 מס הכנסה קבע תקרת שכר שעומדת על 380,12 שקל לשנה ומתעדכנת כל שנה.
  המשמעות היא שמי שמרוויח מעל משכורת זו ישלם בכל מקרה מס על החלק שמעל לתקרה. בנוסף, החוק קובע גם הנחיות מיוחדות במקרים של משכורת חלקית, פטירה וניסיונות לקבל פטור מוגדל באופן מלאכותי.

   

  8. באיזה מקרים מענק פרישה פטור ממס הכנסה?

  על המענק צריכים לשלם מס, ממש כמו שמשלמים מס על הכנסה משכר. עם זאת, החל משנת 2018 החליטו לקבוע תקרת הכנסה פטורה ממס, שניתן ליהנות ממנה. הפטור הוא למעשה מכפלה של גובה השכר האחרון כפול שנות הוותק שלכם, עד לתקרה שעומדת על סכום של 12,340 ש"ח (נכון לשנת 2021). כלומר אם התוצאה של המכפלה שקיבלתם גבוהה מתקרה זו, תאלצו לשלם מס.

   

  9. מהן דרכי הפעולה לתשלום מס עבור מענק פרישה?

  א. תשלום מס בשנה בה מתקבל מענק הפרישה
  זו אפשרות ברירת מחדל המתבצעת באופן אוטומטי. החלק הפטור משולם כמובן במלואו. לגבי החלק החייב במס – הוא מתווסף למשכורת האחרונה ובהתאם לכך משולם המס על שני הרכיבים יחד. המס על משכורת מחושב לפי מדרגות המס, כך שאם מדובר במענק גבוה יש סיכוי רב שבדרך הזו תשלמו עליו מס גבוה.

  ב. פריסת מענק פרישה
  מס הכנסה מאפשר לבצע פריסה של מענק פרישה על פני מספר שנים. הפריסה הינה חלוקה של הסכום החייב במס על פני מספר שנים ועל ידי כך ניתן להקטין משמעותית את סכום המס המשולם. הפעולה הזאת יכולה לתרגם את עצמה באלפים עד עשרות אלפי שקלים נוספים בארנק שלכם.

  מס הכנסה מאפשר פריסת מס עד 6 שנים. הפריסה יכולה להיות בגין שנים אחורה או שנים קדימה. בדרך
  כלל יש העדפה לפריסה לשנים קדימה, זאת מכיוון שהרבה פעמים יש צפי שרמת ההכנסה בעתיד תרד, למשל – אדם שיוצא לפנסיה, ואז תשלומי המס יהיו נמוכים יותר.

  ביצוע פריסה של תשלום המס כדאית למי שצופה שרמת ההכנסה שלו בשנים הקרובות תפחת ואז ישלם מס נמוך יותר, כמו גם למי שצופה שבשנים הקרובות תהיה הפחתה של מדרגות המס. בפועל, לאחר קבלת ההחלטה יש להגיש למס הכנסה בקשה לפריסה, עם כל הניירת המתאימה. פקיד שומה יוציא אישורים למעסיק ולעובד וכן ינחה את העובד להגיש לו את הדוחות בכל תקופת הפריסה.

  ג. העברת הפיצויים לקצבת פרישה
  דרך נוסף אשר יכולה לסייע בתשלום מס נמוך יותר על מענק פרישה היא צבירה שלו בקופה עבור קצבת הפרישה של העובד. באופן זה, העובד לא מושך את דמי הפיצויים ומענק הפרישה במלואם ולכן לא משלם עליהם מס הכנסה, אלא מס המתאים לקצבאות. במקרים רבים, המס על הקצבה יהיה נמוך יותר מהמס על משיכת הסכום המלא.

  ניתן להפנות לקצבה כספים שהופקדו ונמצאים בקופת הגמל. הכוונה לסכומים שהופקדו לאורך השנים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים ולא על כספים המשולמים לעובד במזומן עם פרישתו. ייעוד הכספים מאפשר למעשה לא לשלם עליהם מס כבעת קבלת המענק, אלא להשאיר אותם לגיל פרישה. קופת הפנסיה תתרגם את הכסף לסכום חודשי אותו יקבל העובד בגיל פרישה, ומפנסיה זו יחושב המס המתאים במועד קבלת הפנסיה.

  חשוב לציין כי אפשרות זו מצריכה בדיקה של הפטור העתידי הצפוי לכם בעת הפרישה על ידי גורם שמתמחה בתחום, כיון שיש לבצע השוואה של האפשרות הזו עם האפשרות של תשלום מס כיום. ישנם מספר נתונים שצריכים להילקח בחשבון, כגון: תזרים מזומנים, מצבכם הכספי, העדפות אישיות, חיובי המס ועוד. מדובר בהחלטה משמעותית הדורשת חשיבה שקולה, מאחר וקצבה זו תהיה מקור הכנסה חיוני עבורכם לאחר הפרישה.

  ד. העברת הפיצויים לרצף פיצויים
  אפשרות נוספת לטיפול בכספי הפיצויים היא העברה שלהם לקופת הגמל של מקום העבודה החדש ויצירת רצף פיצויים. במקרה הזה, העובד לא מושך את הכספים אותם הוא מקבל ממקום העבודה אלא ממשיך לצבור כספים לחשבון פיצויים.

  את הכספים ניתן לשחרר בסיום העסקה במקום העבודה הבא בצורה של תשלום פיצויים או בהגעה לגיל פרישה בצורה של קצבת פנסיה חודשית. לרוב, התקרה על מס הכנסה של כספי פיצויים עולה עם השנים יחד עם עליה של מדדים שונים בשוק ועל כן לעיתים בחירה במשיכת הכספים במועד מאוחר יותר משמעותה תשלום של מס נמוך יותר.

   

  10. לסיכום – מה מומלץ לעשות?

  פרישה היא תהליך מורכב גם ברמה האישית וגם מבחינה פיננסית. פנסיה היא בנוסף לכל, רשימה ארוכה של חוקים מסובכים הדורשים טיפול וניהול של אנשי מקצוע מיומנים, אשר מכירים את מערכת המס לעומקה ומעודכנים באופן תמידי בכל שינוי בחוקים.

  מעבר לכך, יועץ פיננסי מנוסה יכול ללוות אתכם בתהליך הראשוני ולהיות שם עבורגם גם בהמשך התהליך. בנוסף, היועץ צריך לדעת לייצג אתכם בפני שלטונות המס וכדאי ולהכיר היטב את כל גורמי המקצוע שיכולים לקצר את הבירוקרטיה הכרוכה בנושא.