מדריך לקריאת דו"ח הפנסיה השנתי

בקרוב תקבלו מקרן הפנסיה או קופת הגמל שלכם את הדו"ח השנתי. הדוח הזה חשוב, אבל הוא יכול להיות גם מבלבל. לכן, ריכזנו עבורכם מדריך ידידותי לקריאה והבנה שלו. בואו נתחיל לעשות סדר

מי שולח לכם את הדו"ח השנתי? 

החברות ובתי ההשקעות המנהלים את קרנות הפנסיה וקופות הגמל שולחים אליכם, הלקוחות, דיווחים שוטפים לגבי הקופות שלכם. הדיווח השנתי נשלח מדי שנה במהלך חודש מרץ (עד ליום 31.3 לכל המאוחר), וכולל נתונים עבור השנה החולפת. הדיווח נשלח עבור כל סוגי הקופות ועבור כלל הלקוחות בקופה. 

הדיווח הרבעוני נשלח ללקוחות שהפקידו לקופה במהלך הרבעון שהסתיים, או שברשותם קופת גמל עם יתרת חיסכון מעל 50 אלף שקל, והוא נשלח מדי רבעון – למעט ברבעון האחרון בכל שנה – אז נשלח הדו"ח השנתי המלא. דו"ח רבעוני מציג נתונים מצטברים מתחילת השנה ועד תום הרבעון האחרון.

 

מה לעשות אם לא קיבלתם דו"ח?

אם אתם יודעים שיש ברשותכם קרן או קופה ובה יתרת חיסכון, ואינכם מקבלים דיווחים שוטפים, עליכם לבדוק מול הקופה מה פרטי ההתקשרות שלכם כפי שהם מעודכנים במערכות החברה, ובאילו אמצעים נשלח הדו"ח.

 

מה מופיע בדו"ח?

דוחות שנתיים של החברות נשלחים בהתאם להוראות הדין במתכונת אחידה. הדוחות כוללים בועיות הסבר עם דגשים חשובים והסברים נוספים שיכולים לסייע בהבנת נתוני הדו"ח. הדו"ח מורכב ממספר טבלאות, ובהמשך המדריך תמצאו פירוט של חלק מהן ומה ניתן למצוא בכל טבלה.

איך לקרוא נכון את הדו"ח ומה חשוב לדעת?

שנתחיל לשפר את התשואות שלך?
צברת נכסים, התקדמת, עשית דרך. עכשיו הגיע הזמן לעלות עוד שלב.
כל מה שצריך לעשות זה להשאיר פרטים לשיחה ראשונית ללא עלות וללא מחוייבות עם חבר צוות בכיר

  תחילה מומלץ לבדוק שהנתונים האישיים שלכם, כגון שמכם, כתובתכם ומספר הטלפון שלכם, מעודכנים. אם הנתונים שלכם אינם מעודכנים, ייתכן שהקרן לא תוכל ליצור איתכם קשר אם תהיה בעיה עם הכספים שלכם.

  הנתונים האישיים שלכם, כפי שמוצגים בדו"ח, מעודכנים כנדרש? אפשר לעבור למרכיביו העיקריים.

   

  1. טבלת תשלומים צפויים:

  טבלה זו מציגה את אומדני הקצבאות שהקרן צפויה לשלם לכם ולשארים שלכם (בן זוג וילדים כהגדרתם בתקנון הקרן) בהתאם למקרה. למשל הטבלה מציגה את סכום קצבת הזקנה הצפויה אשר תשולם לכם לאחר הפרישה לפנסיה (בהנחה, בין השאר, שלא יתקבלו סכומים נוספים בקרן, בהנחת תשואה שנתית קבועה והנחות אקטואריות נוספות).

  כמו כן הטבלה מפרטת מהי קצבת הנכות הצפויה אשר תשולם לכם במקרה שבו חלילה תאבדו את יכולתכם לעבוד ותוכרו על־ידי הקרן כנכים באופן מלא – ותשלום דמי שחרור על־ידי הקרן (תשלום המשולם על־ידי הקרן כחלופה להפקדות שלכם ושל המעסיקים במהלך תקופת הנכות).

  בנוסף, הטבלה מציגה מהו סכום הקצבה שהקרן תשלם לבן או בת זוגכם, לילדיכם הנמצאים מתחת לגיל 21 ולהוריכם (בתנאים מסוימים), במקרה של פטירה.

   

  למה כדאי לשים לב בטבלת תשלומים צפויים:

  • וודאו שהסכומים המוצגים בטבלה זו תואמים לצרכים שלכם. באפשרותכם לבצע בחירות שונות עבור הכיסויים הביטוחיים בקרן ולהתאימם לצרכים שלכם, בהתאם לתקנון הקרן, כדי  לא להיות במצב של חסר ביטוחי.
  • אם אין לכם בני/בנות זוג ו/או ילדים עד גיל 21, אתם יכולים  לוותר על הכיסוי עבורם. הוויתור ניתן עד לתקופה של שנתיים לכל היותר, אבל ניתן להאריך אותו במידת הצורך ולחסוך או לצמצם את עלות הכיסוי במקרה של פטירה ולהגדיל את החיסכון לפנסיה.
  • באמצעות טבלה זו תוכלו גם לקבל צפי להיקף קצבת הזקנה שלכם. אם אתם חוששים שהסכום המוצג לא יספיק עבורכם לעת פרישה ואתם מעוניינים להגדיל אותו, אתם יכולים להפקיד גם באופן עצמאי לקרן הפנסיה או להגדיל את חלקכם בהפקדה כשכירים.

   

  1. טבלת תנועות בקרן הפנסיה בתקופת הדו"ח:

  טבלה זו מציגה את כל התהליכים שהתרחשו בקרן במהלך השנה, החל מתחילתה ועד לתום תקופת הדו"ח (רבעון/שנה). הפירוט כולל את: סכום החיסכון שהיה קיים בקרן בתחילת השנה, סך התנועות בקרן במהלך תקופת הדו"ח (הפקדות שהתקבלו, דמי ניהול שגבתה הקרן, עלויות בגין כיסוי ביטוחי, מנגנון איזון אקטוארי, כספים שנמשכו מהקרן או הועברו לקרן וממנה וכן רווחים חיוביים/שליליים שנצברו במהלך כל השנה). כמו כן הטבלה תציג את יתרת החיסכון הסופית למועד הדו"ח.

  למה כדאי לשים לב בטבלה זו:

  •  בדקו את סך ההפקדות שמוצג בטבלה וודאו שאכן כל ההפקדות שהפקדתם לקרן באופן עצמאי ו/או שנוכו מכם בתלוש השכר, תואמות לסכום שהקרן קיבלה.
  • בדומה לכל חיסכון, המטרה שלכם היא למקסם רווחים ולמזער ניכויים. אולם חשוב להבהיר, כי קרן פנסיה אינה מוצר חיסכון בלבד, אלא כוללת גם כיסוי ביטוחי. לכן הקטנת עלויות הכיסוי הביטוחי אינה בהכרח תואמת לנתונים ולצרכים שלכם. בהחלטות מהותיות מסוג זה באפשרותך להתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני המומחה בתחום.
  • הטבלה מציגה גם את ביצועי הקרן במהלך תקופת הדו"ח. הביצועים עשויים להיות חיוביים או שליליים בתקופות מסוימות וניתן לבצע השוואה בין הקרנות השונות לגבי התשואות שהשיגו בטווח זמן של שנה ומעלה – וגם לבחון האם מסלול ההשקעה שלכם בקרן מתאים לרמת הסיכון המועדפת עליכם.

   

  1. טבלת אחוז דמי ניהול והוצאות בתקופת הדו"ח 

  טבלה זו מציגה את שיעור דמי הניהול (באחוזים) שאתם משלמים לחברה המנהלת את הקרן מתוך הפקדות לקרן ומתוך יתרת החיסכון שלכם. שימו לב – הטבלה מציגה גם את דמי הניהול הממוצעים בקרן אשר נגבים עבור כל עמיתיה.

  הוצאות ניהול השקעות הן שיעור ההוצאות המותר לקרן הפנסיה לגבות מיתרת הנכסים המנוהלים במסלול ההשקעה, והעברתם לגורם חיצוני בגין ביצוע העסקאות לצורך השקעת הכספים (לדוגמה: רכישה ומכירה של ניירות ערך). חשוב לציין כי הוצאות אלו לא נגבות מחשבונכם בנפרד, אלא מגולמות ברווחים שנצברו עבורכם בקרן, כך שהרווחים שמוצגים בדוח בטבלה 2 הינם לאחר ניכוי הוצאות אלו.

   

  1. טבלת מסלולי השקעה ותשואות

  טבלה זו מציגה את כל מסלולי ההשקעה בהם מושקעים כספיכם בקרן וכן את אחוז התשואה שהושג בכל מסלול השקעה בתקופת הדו"ח. שימו לב, שיעור התשואה המוצג הוא השיעור שהשיגה הקרן במסלול ההשקעה האמור, ואינו בהכרח מייצג את שיעור התשואה האישי שלכם.

  איזה עוד מידע מפורט בדוח?

  פירוט הפקדות לקרן

  מדובר בסך כל ההפקדות שהקרן קיבלה במהלך תקופת הדו"ח. חשוב לבדוק את הנתונים וככל שהסכומים אינם תואמים לסכומים שהפקדתם באופן עצמאי ו/או נוכו בתלוש השכר, צריך כמובן לפנות לחברה המנהלת את הקרן ולמעסיק, בהקדם האפשרי ולברר את הסיבות לחוסר ההתאמה.

  בנוסף, בדיווח השנתי מצורפים גם אישורי מס והצהרת הון אשר יכולים להיות שימושיים מאוד בעת הגשת דוחות למס הכנסה ועל מנת ליהנות מהחזרי מס במידת הצורך.

  זכרו שאתם תמיד יכולים להיכנס לאזור האישי שלכם באתר האינטרנט של החברה המנהלת את הקרן/הקופה שלכם כדי לצפות בדוח המפורט שלכם ולמצוא עדכונים רגולטוריים שונים ועדכונים בתקנון הקרן, ככל שהיו בשנה החולפת.