מדריך: השקעות אלטרנטיביות. מה הן למי הן מתאימות

השקעות אלטרנטיביות יכולות להתאים עבור משקיעים מוסדיים וגם למשקיעים בודדים

הסיבה המרכזית לעלייה בביקוש להשקעות אלטרנטיביות טמונה במשבר הסאב-פריים ב- 2008 , למעשה שם החל המפץ הגדול בתחום. משבר הקורונה שהחל בתחילת שנת 2020 היווה עוד גורם מזרז לאדפטציה של השקעות אלטרנטיביות בקרב ציבור המשקיעים. שתי הסערות הפיננסיות שהוזכרו כאן, ניפצו את תפיסה מסורתית וארוכת שנים, לפיה תיק השקעות המורכב ממניות ואיגרות חוב הוא מגוון מספיק.

המכות הכואבות שנחתו בהפרש של עשור וקצת על שוק ההון הגלובלי, נצרבו בתודעת המשקיעים והובילו לזינוק בחיפוש אחרי אפיקי השקעה שהמתאם בינן לבין השוק נמוך, כך שתנודתיות בשווקים פחות תשפיע עליהן. הצמיחה בתחום והתחרות הגוברת על כיסם וליבם של המשקיעים, הן שתי סיבות נוספות לעניין הגובר בהשקעות אלטרנטיביות. שתי התפתחויות אלה הובילו ליצירת מגוון אפשרויות השקעה ולהסרת חסמי כניסה שבעבר מנעו אימוץ נרחב יותר מצד משקיעים. כיום גם המשקיע הממוצע יכול ליהנות ממספר השקעות אלטרנטיביות שהפכו לפופולריות במיוחד בשנים האחרונות.

תוכן עניינים

מהן השקעות אלטרנטיביות

במילים פשוטות, מדובר בכל השקעה אשר בהגדרה אינה שייכת לשוק הסחיר. מכיוון שלהשקעות אלטרנטיביות יש מתאם נמוך יותר להשקעות סחירות בשוק ההון, הן משמשות בעיקר לגיוון תיק השקעות וליצירת אחוזי תשואה שונים מאלו של השקעות מסורתיות.

עבור משקיעים מוסדיים גדולים, השקעות אלטרנטיביות יכולות לכלול שילוב של קרנות גידור, הון פרטי, אשראי חלופי ונדל"ן. עבור משקיעים בודדים, עולם ההשקעות האלטרנטיבי מציע את כל אלה ואפילו מכוניות וינטאג ', יינות נדירים או יצירות אמנות.

מדריך: השקעות אלטרנטיביות

דוגמאות להשקעות אלטרנטיביות

קרנות פרייבט אקוויטי

קרן פרייבט אקוויטי היא קרן השקעות פרטית, שהוקמה במטרה לרכוש חברות או נכסים שיש להם פוטנציאל השבחה, או נמצאים במצוקה, במגמה לשפר את רווחיותן, ואז לממש את ההשקעה בהן. מאחורי השם פרייבט אקוויטי מסתתרים סוגים שונים של קרנות השקעה, הנבדלות בגודל החברות שבהן הן משקיעות, בשלב מחזור החיים של החברות שאליהן הן נכנסו, בסוג הנכסים ובאופי ההשקעה.

קרנות נדל"ן

קרנות שמשקיעות בנדל"ן מניב, כמו בנייני משרדים ובנייני דירות באזורים מבוקשים, מרכזים לוגיסטיים, מעונות סטודנטים, מלונות, מרכזי דיור מוגן וכו', מאפשרות למשקיעים ליהנות מהידע של גורמים מקצועיים בתחום, בהיקף כספי נמוך ביחס להשקעה ישירה בנדל"ן. בנוסף, ישנן בקרנות המאפשרות פיזור של ההשקעה בנכסי נדל"ן רבים, ביחס לסיכון הגדול שבהשקעה בנכס אחד.

בתחום המשרדים והמרכזים המסחריים, בחלק גדול מהמקרים נעשות עסקאות שבהן שיעורי התפוסה נמוכים יחסית, וישנו צפי להגדלתם, ועקב כך להגדלה של ההכנסה השוטפת מאותו נכס. בתחום המגורים, מרבית העסקאות הן רכישה של נכסים מניבים שאינם מנוהלים היטב, ויש בהן יכולת השבחה לאחר שיפוץ, תוך העלאת שכר הדירה. מרבית הרכישות מתבצעות כיום בארה"ב וחלקן הקטן יותר באירופה ובישראל.

קרן חוב (בעיקר הלוואות לנדל"ן)

קרנות חוב מעניקות אשראי לחברות לצורך השקעה בתחום הנדל"ן באמצעות נכסי נדל"ן המשועבדים לטובת הקרן כנגד המימון. הליך הבדיקה, החיתום והעמדת ההלוואות נעשה במתכונת בנקאיות ובדומה לתהליך המקובל, אך בסכומים נמוכים יותר ובמהירות המאפשרת ליזמים הוצאה לפועל של השקעות אטרקטיביות.

קרנות נדל"ן יזמי

קרן נדל"ן יזמי היא למעשה קבוצת משקיעים המשתפים פעולה ברכישת נכסי נדל"ן שטרם נבנו. כל משקיע הינו בעל זכויות בנכסי הנדל"ן באופן פרופורציונלי לחלקו בהשקעה. ההון שמגייסת קרן הנדל"ן מחבריה משלים ליזם את ההון עצמי שהוא זקוק לו על-מנת לקבל מהבנק מימון לבנייה.

קרן גידור

קרן גידור היא קרן המשתמשת במגוון כלים פיננסיים מורכבים כדי למקסם את סיכויי הרווח בכל מצב של השוק. היא בעצם "מגדרת" את הרווחים וההפסדים ומכאן נובע שמה. אחת הדרכים העיקריות שבאמצעותן היא עושה זאת היא דרך השקעה בשוק ההון באמצעות רכישת אופציות או מכירה בחסר. הקרן איננה סחירה וכפופה לפחות רגולציה בהשוואה להשקעות אחרות. מדובר באלטרנטיבה שלרוב אפשרית בסכומי השקעה גבוהים יחסית.

קרן הלוואות P2P

קרן הלוואות P2P משקיעה בפלטפורמות חברתיות המאפשרות לאנשים פרטיים להלוות כסף לאנשים אחרים. המלווה הוא למעשה משקיע שנהנה משיעורי ריבית משתלמים, מאחר שנחסך ממנו תיווך הבנק. הקרנות הללו מספקות צינור אשראי להלוואות מסוג זה בפיזור רחב, שנועד לצמצם את סיכוני ההפסד.

קרן תשתיות

קרנות תשתיות מאפשרות לכל משקיע להיחשף למיזמי תשתיות לאומיים משמעותיות כמו התפלת מים, טיהור שפכים, הקמת כבישים, הפעלת תשתיות חשמל וטלפון וכל תשתית אחרת שתבוצע בשיתוף פעולה בין המדינה והמגזר הפרטי. הקרנות הללו צפויות לפעול במודל ריט, כלומר כמו קרנות נדל"ן.

מדריך: השקעות אלטרנטיביות

למי השקעות אלטרנטיביות מתאימות

בניגוד להשקעות סחירות במניות ובאג"ח, השקעה אלטרנטיבית היא לרוב בסכום כסף גדול יחסית ולטווח ארוך. לכן השקעות אלטרנטיביות מתאימות בעיקר למשקיעים מוסדיים, לקוחות כשירים ולקוחות פרטיים בעלי הון.

המשקיעים המוסדיים (בארץ ובעולם) היו בין הראשונים שנכנסו להשקעות אלטרנטיביות. המטרה המרכזית שלהם היא ליצור גיוון של תיקי ההשקעות הגדולים שלהם, במטרה להקטין את פוטנציאל הסיכון בהם. כך משקיעים הגופים המוסדיים את הכספים של עמיתיהם בנדל"ן ברחבי העולם, למשל. (אם למשל נתקלתם בכותרות שחברת ביטוח גדולה הישראל רכשה נכס נדלני בשווי של כמה עשרות מיליוני דולרים בחו״ל – אז בדיוק לזה אנו מתכוונים)

"לקוח כשיר" בהגדרת החוק הוא משקיע בעל הון עצמי גבוה יחסית, שניתן להציע לו הצעות השקעה ללא פרסום תשקיף וזאת מתוך הנחה כי סכומי הכסף הגדולים שהוא מנהל, מאפשרים לו הבנה עמוקה יותר בניהול נכסים פיננסיים מאשר ללקוח פרטי "רגיל".

בשנים האחרונות נוצרו מספר אפיקי השקעה המאפשרים גם ללקוחות פרטיים בעלי הון נמוך יותר מלקוח כשיר חשיפה להשקעות אלטרנטיביות. קרנות נדל"ן, קרנות חוב, קרנות P2P ועוד, מאפשרים השקעות בסכומים התחלתיים נמוכים הרבה יותר. לכן ניתן לראות היום גם אנשי עסקים, אנשי היי טק, או חוסכים לקראת פרישה, שצברו סכומי כסף יפים של 1-2 מיליון ₪, מגוונים את תיק ההשקעות שלהם באמצעות אפיקי השקעה אלטרנטיביים.

לסיכום

הנתונים מוכיחים שהשקעות פיננסיות אלטרנטיביות מפזרות את הסיכונים בתיק ההשקעות, מאפשרות למשקיעים קטנים גישה לתחומים שהיו פתוחים בעבר רק למשקיעים גדולים, ולרוב הן בעלות פוטנציאל תשואה גבוה מכפי שניתן למצוא בדרך כלל בשוק ההון. עם זאת, כדאי תמיד לזכור שלצד ההזדמנויות מגיעים גם סיכונים. לכן, לפני שמחליטים על צעד כלשהו, חשוב להכיר את האסטרטגיות השונות הקיימות לניהול השקעות אלטרנטיביות, ורק אז לקבל החלטות מושכלות בנוגע לתפקיד שלהן בתיק ההשקעות שלנו.